Kontakt administracyjny - LUX MED Szpital Toruń

LUX MED Sp. z o.o.

  • ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa
  • NIP: 527-252-30-80
  • REGON: 140723603
  • Bank: Pekao S.A., numer konta: 76 1240 6003 1111 0000 4941 8958

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000265353. Wysokość kapitału zakładowego: 676 123 500,00 zł

Dane kontaktowe

Koordynator Opieki Szpitalnej:

Zabiegi ortopedyczne: 723 186 225

Pozostałe zabiegi: 723 186 483

Zabiegi w ramach NFZ: 566 584 433


Email: Szpital.TorunSklodowskiej-Curie@luxmed.pl


Reklamacje: Dział Zarządzania Reklamacjami, Pion Opieki Ambulatoryjnej, e-mail: opinie@luxmed.pl

Rekrutacja: Departament Personalny, e-mail: kadry@luxmed.pl, numer kontaktowy 22 331 72 00